Tjenester

Tømmertransport

Vi transporterer tømmer til lokale sagbruk og terminaler hovedsakelig i Nord Østerdal, men også til virksomheter utenfor regionen.

Flistransport

Transport av flis foregår fra lokale leverandører til ulike fyringsanlegg i distriktet.
Vi transporterer også flis til landbruksformål.

Massetransport

Levering av ulike typer masse: sams masse, knust masse av både grus og fjell. Inn og utkjøring av masse ved tomtegraving

Godstransport

Vi transporterer det meste innen gods. F.eks. materialer, rundballer, pallegods, skrapmetall og annen partilast. Opplasting og bortkjøring av rivingsafall.

Kontainerutleie

Utleie av kontainere til næringsliv og private.

Vi tar også på oss rivingsoppdrag samt innsamling og fjerning av metallskrap fra bedrifter og private.